En la darrera assemblea de la Federació es va tributar un homenatge al nostre president D. Fermin Valle per la seua tasca al llarg de tots aquests anys dintre del cooperativisme elèctric de la comunitat, de vegades com a membre de la junta directiva de la federació, altres com a president de la federació, però, això sí, aportant sempre idees i opinions valioses per al cooperativisme.   Ací tenim un moment de l’acte.